Campden BRI logo

Szolgáltatások

GYORSFAGYASZTOTT NÖVÉNYI EREDETŰ
(ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS) TERMÉKEK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ útmutató nyílt megvitatása


Szeretnénk tájékoztatni, hogy elkészült „A GYORSFAGYASZTOTT NÖVÉNYI EREDETŰ (ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS) TERMÉKEK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ” útmutatónak, a Magyar Hűtőipari és Konzerv Szövetség tagvállalataival, valamint a Campden BRI Magyarország szakértőivel (egyben, mint szerkesztőkkel), mint ipari munkacsoporttal egyeztetett új változata.


Az útmutató frissített változata elsősorban a Listeria monocytogenes keresztszennyezés minimalizálására, annak kezelésére vonatkozó fontos elvárásokat, ajánlásokat tartalmazza.


A Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutatók alkalmazása önkéntes, a vállalatok segítségéül szolgál.


Fel szeretnénk azonban hívni a figyelmet arra, hogy az itt leírt elvárásoktól való eltérést – a kockázatok elemzése kockázat alapján - indokolni kell egy esetleges hatósági ellenőrzés során.


Az ilyen útmutatók elfogadásának általános menetrendje, hogy az ipari szakértők bevonásával elkészül egy tervezet, amelyet a Hatóság szakértőivel, illetve az iparág képviselőivel történő egyeztetés követ.


Ez az úgynevezett nyílt megvitatás úgy történik, hogy az érintett iparági képviselők számára elérhetővé tesszük az útmutató tervezetét, hogy véleményüket ki tudják fejteni.


Az útmutató letölthető innen.


Kérjük, hogy észrevételeiket 2021.12.06-ig az alábbi e-mail címekre szíveskedjenek eljuttatni:

a.berczeli@campdenkht.com , z.kertesz@campdenkht.com


Kérjük, hogy esetleges észrevételeiknél jelöljék meg egyértelműen, mely szövegrészekkel kapcsolatos a megjegyzésük. Amennyiben nem érkezik megjegyzés a fent említett határidőig, úgy az útmutatót az Önök részéről elfogadottnak tekintjük.