Campden BRI logo
K+F, palyazatok

A magyar részvétel fokozása az EIT Food tevékenységeiben


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott projekt


A projekt szerződésszáma: 2021-1.2.1-EIT-KIC-2021-00007A projekt célja a KFI, vállalkozásfejlesztési és oktatási tevékenységek összehangolásával a hazai élelmiszeripar innovációjának erősítése; a CBHU, s így a magyar részvétel mértékének növelése az EIT Food tevékenységekben és a nemzetközi KFI projektekben.


Ez hozzájárul ahhoz, hogy a tudásháromszög résztvevői, főként a vállalkozások és start-upok, növelni tudják szerepvállalásukat a nemzetközi projektekben, vállalkozásfejlesztési és hálózatépítő programokban, az EIT Food tevékenységekben.
A KFI tevékenységek részeként tervezzük a Pro4Bake, EIT Innovációs projektben kifejlesztett sütőipari KKV-nél alkalmazható termelés tervező és fogyasztói igény előre jelző szoftver kidolgozását, az alkalmazást segítő oktatási és szaktanácsadási kézikönyv és tananyag kidolgozását.
A projektben a digitális iker és mesterséges intelligencia alkalmazása jó példája az Ipar4.0 és digitalizációs megoldásokkal elérhető előnyöknek az élelmiszeriparban.
A projekt során vállalkozásfejlesztési workshopokat rendezünk, ahol a cél, hogy minél több, innovatív, későbbiekben skálázható ötlet kerüljön kidolgozásra, s ezek minél nagyobb potenciállal jussanak be valamelyik EIT Food nemzetközi programba.
Egy hálózatépítő esemény is megrendezésre kerül, amely a hazai iparági innovátorok kapcsolódását teszik lehetővé üzleti coachokhoz, iparági szakemberekhez.
Ezen rendezvények, események évente kerülnek megrendezésre, így járulva hozzá az élelmiszeripari innovációs közösség megerősítéséhez. 30 élelmiszer-feldolgozó vállalkozást meglátogatva ismertetjük a vezetőkkel az EIT Food kínálta, az igényeikhez szabott KFI, oktatási és szaktudás fejlesztési lehetőségeket és a vonatkozó sikeres projekt példákat, annak érdekében, hogy elősegítsük az EIT Food-ban való részvételüket.
Mind a vállalkozásfejlesztési mind a KFI, kísérleti fejlesztési tevékenységek tartalmaznak oktatással kapcsolatos elemeket, amelyek kiegészítik a CBHU és a PANNON Pro az EIT Food magyar RIS Hub tevékenysége keretében végzett oktatásait.


EIT Food Innovációs pályázati felhívás 2023: letölthető itt


EIT Food Innovációs pályázati felhívás 2023 magyar nyelvű tájékoztató: letölthető itt


EIT Food Awareness Day 2022. november 24. – Meghívó, programterv letölthető itt

Az EIT Food és a magyar EIT Food Hub tevékenységei, pályázati és oktatási lehetőségei, valamint kerekasztal beszélgetés az energia-hatékonyság javításának lehetőségeiről, jó gyakorlatáról, megoldásairól, elsősorban az élelmiszer-feldolgozó tevékenységek soránA projekt szerződésszáma: 2021-1.2.1-EIT-KIC-2021-00007


NKFIH

EIT FOOD hivatalos weboldala: https://www.eitfood.eu/


EIT FOOD Campden BRI : https://campdenbri.hu/palyazatok/EITFOODPLATFORM.php


További információ:


dr. Sebők András Tel: +36 1 433 1470 E-mail: a.sebok@campdenkht.com
Varsányi Kinga Tel: +36 1 433 1477 E-mail: k.varsanyi@campdenkht.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/campden-bri-hungary