Campden BRI logo
.

EU4Advice

A többszereplős együttműködés dinamikája és képességfejlesztő hálózat az Agrár Tudásátadási- és Innovációs Rendszereken (AKIS) belül és között a Rövid Élelmiszerláncok fejlesztésének elősegítése érdekében Európában

EU4advice

A projekt időtartama: 2022-2027


A projekt célja:


A 2020 utáni új KAP-pal, az F2F-stratégiával és európai zöld megállapodással összhangban az EU4Advice projekt olyan módszereket és eszközöket dolgoz ki, amelyek lehetővé teszik a Rövid Élelmiszer-ellátási Láncok (REL) (szak)tanácsadóinak közös hálózatba kapcsolását azzal a céllal, hogy elősegítsék a fogyasztói-termelői láncok európai szintű kiterjesztését. A REL-ek révén a termelők növelhetik alkupozíciójukat és javíthatják pozíciójukat az értékláncban, termékeiken keresztül növelhetik a fogyasztók élelmiszereik iránti bizalmát, átláthatóságát, a termékeik minőségét és biztonságosságát. Politikai és társadalmi-gazdasági akadályokat és hiányosságokat kell felszámolni ahhoz, hogy a fogyasztói-termelői láncok hatókörét Európa-szerte növelni lehessen. Az EU4Advice projekt biztosítja az érintett felek számára az ezek leküzdéséhez szükséges eszközöket.


A tanácsadók, politikai döntéshozók, kutatók, mezőgazdasági termelők és fogyasztók bevonásával, valamint élő laborok (Living Lab) létrehozásával az EU4Advice megteremti egy európai REL-szaktanácsadói hálózat létrehozásának alapjait. A hálózatépítési eszközök, a REL-szaktanácsadóknak szánt tartalmak, tananyagok, célzott kommunikációs anyagok és alkalmazási stratégia, valamint hatásvizsgálati tervek kidolgozása megfelelő ökoszisztémát fog teremteni a tudás hatékony átadásához az érdekelt felek számára az EU 27 tagállamában.


A Campden BRI Magyarország többek között az alábbi projektfeladatokban vesz részt:


A projekt weboldala: Hamarosan..


Kapcsolódó szolgáltatásaink:További információért:


EITFOOD