Campden BRI logo
Szolgáltatások

A tevékenységek optimalizálása fejlett informatikai és gyártási megoldásokkal


Lehetőségek az ipar számára


A fejlett információs és kommunikációs technológiák (IKT) és a fejlett gyártási megoldások számos új lehetőséget kínálnak az élelmiszerlánc szükségleteire, illetve problémáinak megoldására.
A más iparágakból származó tudás, és az ott kifejlesztett megoldások adaptálhatók az élelmiszer speciális céljaira és feltételeire az IKT / fejlett gépipari szektor és az élelmiszeripar egymást kiegészítő erőforrásainak, képességeinek és kompetenciáinak módszeres kombinálásával. Ezáltal új termékek, új szolgáltatások, új megoldások és megközelítések fejleszthetők, amelynek célja:


A technológia hatékony működtetése - a fentiek alapján - sok esetben segíthető egyszerű, más iparágakban már bevált fejlett informatikai és gyártási megoldásokkal. Ezen lehetőségek lehetnek:


Szolgáltatások

A különböző fejlett érzékelő-rendszerek és más monitoring eszközök alkalmazásával szerzett adatok informatikai alapú elemzésével Intézetünk megoldási javaslatokat tud nyújtani a technológia optimalizálási lehetőségeire, egyúttal az élelmiszer-biztonsági és minőség szempontú validálások elvégzésére.

Intézetünk szakmai hátterével és a különböző iparágakban szerzett közel három évtizedes tapasztalataival segíteni tud ezeknek az IKT és fejlett gyártási megoldásoknak az adott élelmiszeripari környezethez történő adaptálásában. Ezek segítségével több esetben tudtunk segíteni - különböző technológiák esetében is - a telephely gyártási folyamatainak a technológiával összefüggő anyag és a járulékos energetikai, víz, és emberi erőforrás költségeinek csökkentésében.


Mindemellett más fejlett informatikai és gyártási megoldások alkalmazásához tud szakmai segítséget nyújtani, és a megoldások kivitelezéséhez a határterületek szervezetek közti kiterjedt kapcsolatrendszere segítségével partnereket tud biztosítani (IT, gépgyártás, robotika és automatizálás, fejlett technológiák, stb..]További információ a szolgáltatással kapcsolatban:

>
Berczeli Attila Tel: +36 1 433 1476 E-mail: attila.berczeli@campdenbri.co.uk