Campden BRI logo
.


CONSERWA projekt


Bizonyítékokon alapuló támogatási rendszer az agrárökológiai gyomszabályozásra való áttéréshez különböző gazdálkodási rendszerekben és európai régiókban


Összefoglalás


A növekvő környezetvédelmi aggályok és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok előmozdításának szükségessége miatt sürgősen szükség van az innovatív gyomirtási stratégiák felé való elmozdulásra. Az agrárökológia ígéretes megközelítésként jelenik meg, amely az élelmiszer- és mezőgazdasági rendszerek átalakításának újszerű és hosszú távú megoldásokat kínál a gyomirtás tartós kihívásaira.


1. kihívás: Az átállási szakadék áthidalása


Az agroökológiai gyakorlatok a legkülönbözőbb mezőgazdasági tájakon már előrehaladást értek el, azonban az agroökológiai alapokon nyugvó gyomirtás széles körű elterjedése elmarad a sokrétű előnyeivel kapcsolatos ismereteink mögött. A kihívást e gyakorlatok alkalmazásának optimalizálása jelenti a különböző forgatókönyvekben. Jelenleg legfontosabb az ismeretek és a gyakorlati végrehajtás közötti szakadék áthidalása.


Kihívás 2: Az átállás akadályainak leküzdése


Az agrárökológiai gyakorlatok egyszerűsége ellenére a gazdák körében való kevésbé elterjedt. Az akadályok közé tartozik a támogató politikai eszközök, a piaci mechanizmusok és a társadalmi infrastruktúra hiánya, amelyek elengedhetetlenek a gazdák tanulásának és döntéshozatalának befolyásolásához. Ezeknek az akadályoknak a felszámolása kulcsfontosságú a fenntartható gyomgazdálkodási gyakorlatok sikeres integrálásához a mezőgazdaság általános gyakorlatába.


Kihívás 3: Alkalmazkodás az éghajlatváltozás realitásaihoz


Az éghajlatváltozás jelentős veszélyt jelent a hagyományos gyomirtó szereken alapuló gyomirtási módszerekre. A széndioxidszint emelkedése és a változó éghajlati minták miatt a gyomok ellenállóbbak lesznek a gyomirtó szerekkel szemben. Meglepő módon az éghajlatváltozásnak az agroökológiai gyomirtás szerves részét képező, nem vegyi eljárásmódok gyakorlati hatásaival még nem foglalkoztak alaposan. Ez megerősíti a változó éghajlati viszonyokat figyelembe vevő átfogó stratégiák kialakításának sürgősségét.


A CONSERWA jövőképe: Átfogó megközelítés


A CONSERWA-kezdeményezés e kihívásoknak megfelelően átfogó stratégiát mutat be, amely az agroökológiai gyomirtást a fenntartható mezőgazdaság élvonalába emeli. A kezdeményezés céljai a következők:


a) Portfóliófejlesztés: Az agroökológiai gazdálkodási gyakorlatok portfóliójának összeállítása, optimális kombinációik tanulmányozása és megvalósíthatósásuk értékelése, különösen az éghajlatváltozás változó forgatókönyvei mellett.


b) Végrehajtási támogatás: E kombinációk végrehajtásának támogatása, valamint teljesítményük és hatásuk mérése innovatív eszközökkel, biztosítva a gyakorlati életképességet és fenntarthatóságot.


c) Tudásmenedzsment: Az érdekelt felek közötti tudásmenedzsment és kommunikáció megkönnyítése egy nyílt döntéstámogató rendszer (DSS) segítségével, elősegítve a gyakorlati döntéshozatalt és a hatásvizsgálatot.


d) A döntéshozatal megértése: Az agroökológiai gazdálkodási gyakorlatok bevezetése során a gazdák döntéshozatalát befolyásoló tényezők tanulmányozása, együttműködve a teljes értéklánccal, beleértve az élelmiszer-feldolgozókat és a tanácsadói szolgáltatásokat is.


Páneurópai kezdeményezés


A CONSERWA ambiciózus tanulmánya 9 esettanulmányt foglal magában az összes európai biogeográfiai és pedoklimatikus régióból, amelyek a növénykultúrák és gazdálkodási rendszerek sokféleségét érintik. A CONSERWA a gazdálkodók képzésére és a szakpolitikai ajánlások megfogalmazására összpontosítva nemcsak a gyomirtási gyakorlatok forradalmasítását tűzte ki célul, hanem a rendszerszintű változások előmozdítását is a mezőgazdaságban. A CONSERWA a fenntartható mezőgazdaságra való törekvés jegyében egy olyan jövőért dolgozik, amelyben az agroökológiai gyomirtás kerül a középpontba, biztosítva élelmiszer- és mezőgazdasági rendszereink rugalmasságát és hosszú élettartamát.


A CONSERWA az EU Horizont Európa keretprogramja által finanszírozott projekt. A projekt koordinátora a Ciprusi Kutatási és Innovációs Központ (Cy.R.I.C), amely egy 26 európai partnerből álló konzorciumot vezet, köztük 8 kutatóközpontot/egyetemet, 12 kkv-t, 6 szövetséget/nem kormányzati szervezetet. A partnerek a projekt céljainak eléréséhez szükséges diszciplináris és interdiszciplináris tudást együttműködésben egyesítik.


Campden BRI Magyarország szerepe az élelmiszeripari gyakorlat feltérképezése, a nyersanyag felvásárlás és minősítés átvételének szempontjainak, valamint a mezőgazdasági termeltetés során alkalmazott jelenlegi és a tervezett mezőgazdasági gyakorlat megismerése, különös tekintettel gyomirtásra és agroökológiai gyomirtásra.További információért:


conserwa